Kunnallisvaalit 2017

Muistathan kunnallisvaalien aikataulun 2017? Alla tiedot lyhyesti:

ennakkoon voi äänestää 29.3 - 4.4

varsinainen vaalipäivä on 9.4.

SDP:n kunnallisvaaliehdokkaat ovat ehdokasnumeroiltaan 18 - 43!

Voit lukea lisää SDP:n teemoista ja linjauksista kuntavaaleihin 2017 SDP:n kotisivuilta täältä!

Kirkkonummen SDP:n ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2017

Tänään on julkaistu kunnallisvaalien 2017 ehdokkaiden ehdokasnumerot ja Kirkkonummessa SDP:n ehdokasnumerot ovat seuraavat:

18 Arvola, Pekka, teologian maisteri, taksinkuljettaja
19 Fleming, Johanna, erityisopettaja
20 Harinen, Ari, yrittäjä, perhekodin isä
21 af Heurlin, Markku, FM
22 Illén, Esa, myyjä
23 Juuti, Katja, lastenhoitaja
24 Jäppinen, Pekka, ICT-ohjelmistokehittäjä
25 Knuutinen, Annukka, keittiöesimies
26 Koivuranta, Tero, palveluasiantuntija, luottamusmies
27 Lehtinen, Pirkko, varanotaari
28 Liuhta, Ari, asentaja
29 Myllyniemi, Markus, opiskelija
30 Mynttinen, Esko, sähköasentaja
31 Oksanen, Pekka, kirvesmies, eläkeläinen
32 Reijonen, Merja, VTT, traumapsykoterapeutti
33 Rekola, Pekka, erikoisupseeri evp., eläkeläinen
34 Seppänen, Tarja, laboratorioinsinööri
35 Strand, Tero, järjestöpalvelupäällikkö
36 Suominen, Tero, laadunvalvoja
37 Suontakanen, Teppo, talouspäällikkö
38 Tammi, Jukka, eläkeläinen
39 Ukkonen, Erkki, ammattiliittotoimitsija, eläkeläinen
40 Gerkman, Mikael, järjestöpäällikkö, organisationschef
41 Lahti, Viveca, pol.mag., valt.maist.
42 Nurmi, Kaj, f.d. brandchef
43 Nyberg, Stig, områdesskötare, aluehoitaja

Tsemppiä kaikille 26 ehdokkaalle ja menestystä vaalityöhön!

Kirkkonummen SDP tulee julkaisemaan vielä myöhemmin ehdokkaiden kuvat ja jokaisesta ehdokkaasta esittelyn ja tavoitteet tulevalle vaalikaudelle. Yhdessä paremman Kirkkonummen puolesta!Ja parempaa uutta vuotta!

Toivottavat Kirkkonummen demarit

----------------

Demareiden vaihtoehtobudjettiin voit tutustua täällä:
Demareiden vaihtoehtobudjetti

------------------------------------------

Hyvinvointimme rakentuu työstä. Kun teemme työtä, luomme palveluita ja taloudellista pohjaa hyvinvointiyhteiskunnalle. Oikeudenmukaisuus velvoittaa kantamaan vastuuta kaikista, jotka eivät siihen itse pysty. Oikeudenmukaisuus kannustaa myös iloitsemaan menestyksestä, jonka joku työllään saavuttaa. Me ansaitsemme reilumman Kirkkonummen.

Yltiöpäinen ahneus saa kansalaisten enemmistön tuomion. Työ, oikeudenmukaisuus ja reiluus näkyvät arjen asioiden kautta. Oman lapsen päivähoidon laatu, puiston säilyttäminen tai terveyskeskuspäivystykseen pääsy ovat monelle kuntalaiselle ne tärkeimmät asiat.

Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä, tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä, estävät syrjäytymistä sekä tuovat turvallisuutta. Pääosa palveluista tuotetaan kuntien toimesta ja näin pitää olla myös jatkossa! Toki tarvitsemme toimeliaita yrittäjiä, jotka omalla toiminnallaan täydentävät julkisesti tuotettuja palveluita. Meidän kannattaa tavoitella maailman parhaita julkisia palveluita.

SDP:n tavoitteena on hyvään elämään ja asukkaiden omatoimisuuteen kannustava Kirkkonummi, jossa on toimiva demokratia ja asukkailla mahdollisuus vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Kirkkonummen tulee siis pitää asukkaistaan huolta ja taata heille turvallinen elinympäristö

---------------------------------------------------------------------------

KANNANOTTO

17.9.2015

LÄNSI-UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATTISET YHDISTYKSET: Y-JUNAN SÄILYTTÄMINEN KIINNI HALLITUKSEN POLIITTISESTA TAHDOSTA

Hallituksen suunnitelma lakkauttaa Y-juna herättää länsiuusmaalaisissa Sosialidemokraateissa suurta huolta. Ihmetystä herättää se, että liikenneministeri Berner päätti asiasta ennen kahden viikon päähän sovittua tapaamista länsiuusmaalaisten kuntien edustajien ja kansanedustajien kanssa. Hallituksen päätökset ovat katkaisemassa Inkoon ja Siuntion seudulta raideyhteyden kokonaan.Hangon, Tammisaaren, Karjaan ja Kirkkonummen yhteydet heikkenevät entisestään.

VR teki jo viime kuussa supistuksia markkinalähtöiseen liikenteeseen, kun Helsinki - Turku väliltä päätettiin lopettaa 9 vuoroa. Nyt alueen raideliikenne sai lopullisen iskun. Y-junan lakkauttaminen halvaannuttaa tulevaa muuttoliikettä alueelle.

"Länsi-Uudenmaan kuntien elinvoima on perustunut hyviin liikenneyhteyksiin. Asukkaille se on mahdollistanut elämisen Helsingin ympäryskunnissa ja työssäkäynnin pääkaupunkiseudulla. Hallituksen ratkaisu ajaa Länsi-Uudenmaan taantumisen kierteeseen.", toteaa kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Valtion pitäisi raideliikenteen leikkausten sijaan kehittää koko Uudenmaan raideliikennettä. Pelkästään liiketaloudellisin perustein tehtävät leikkaukset eivät ole aluepoliittisesti kestäviä.

"Kunnissa asumisen kaavoituspäätöksiä on tehty luottaen joukkoliikenteen toimivuuteen ja raideliikenteen kehittämiseen. Myös maakuntakaavojen kunnille asettamat tavoitteet ovat kannustaneet keskittämään asutusta ja palveluita radan varsille. Nyt hallitus vetää kaavoituslinjauksilta maton alta ja kannustaa ympäristön kannalta haitalliseen yksityisautoiluun", ihmettelee Inkoon Sosialidemokraattien puheenjohtaja Soile Gustafsson.

Sipilän hallituksen 12 miljoonan euron vuosisäästö liikenteen ostopalveluista kohdistuu täysin raideliikenteeseen. Summa on kuitenkin budjettivajeen kannalta mitätön. Yksin Y-junan lakkautuspäätöksen taloudelliset seurannaisvaikutukset ovat Länsi-Uudellamaalla sitäkin huomattavammat. Laskun maksavat alueen kunnat, asukkaat sekä ympäristö.

Länsi-Uudenmaan Sosialidemokraattiset yhdistykset kokoontuivat Inkoossa keskiviikkona 16.9.2015. Tilaisuudessa vieraili myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Kannanotossa ovat mukana Länsi-Uudenmaan Sosialidemokraattiset kunnallisjärjestöt.

INKOON SOSIALIDEMOKRAATIT RY

HANGON SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

KIRKKONUMMEN SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

LOHJAN SD. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

SIUNTION SOSIALIDEMOKRAATIT RY

RAASEPORIN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

VIHDIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

------------------------------------

Julkisen sektorin suhteellinen kasvu johtuu tulojen pienentymisestä, ei julkisen sektorin menojen suuresta laajentumisesta

Kansanedustaja, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaTarja Filatov kaipaa konkretiaa keskustan puheenjohtajaJuha Sipilältä.

- Sipilä sanoo, että Suomella on kymmeniä tuhansia turhia virkamiehiä. Väite on niin kova, että soisi hänen konkretisoivan. Mistä hän aloittaisi virkamiesten vähennykset? Keitä ne harmaat byrokraatit ovat, joita aina halutaan vähentää?

- Sipilän mukaan valtiolla ja kunnilla on töissä 530 000 suomalaista. Näistä noin 260 000 on töissä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa, Filatov muistuttaa.

- Haluaako Sipilä pikaisesti kuntien pakkoliitoksia, jolloin voidaan puuttua hallintovirkamiehiin? Haluaako hän vähentää julkisen sektorin työntekijöitä; opettajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, poliiseja vai ketä? Filatov kysyy.

Filatovin mukaan on aina helppoa sanoa, että vähennetään julkiselta puolelta, mutta vaikeampi osoittaa sellaista kohdetta, josta halutaan vähentää.

- Julkisen sektorin suhteellinen kasvu johtuu tulojen pienentymisestä, ei julkisen sektorin menojen suuresta laajentumisesta. Tärkeintä on käyttää varat viisaasti ja vaikuttavasti. Vielä tärkeämpää on saada lisää työllisyyttä, jolloin yhteisin varoin rahoitettujen ja tuotettujen palvelujen kantokyky säilyy, Filatov toteaa.

Valtion tuottavuus /vaikuttavuusohjelma on vähentänyt valtion virkamiehiä.

- Joissain tilanteissa olemme jopa liiaksi siirtyneet "konsulttivetoiseen kehittämiseen", jonka vuoksi kokonaisuus kärsii, Filatov sanoo.

Lähihistoria osoittaa, että Suomen ja Ruotsin julkisen sektorin laajuus ei ole ollut este voimakkaalle talouskasvulle tai ylijäämäisille budjeteille.

Valtion budjetti kääntyi alijäämäiseksi vuonna 2009, kun Suomen bruttokansantuote romahti peräti 8,5 prosenttia. Ennen tätä meillä oli 11 vuotta ylijäämäiset budjetit ja velkaa vähennettiin lähes säännönmukaisesti. Ruotsissa talous kasvaa, vaikka sen julkinen sektori on Suomea suurempi.

-------------------------------------------

Tässä valtuustoryhmämme ja viisi ensimmäistä varajasentä:

Ari Harinen

harinenari.jpg

Pauliina Juntunen (sit)

juntunenpauliina.jpg

Pirkko Lehtinen

lehtinenpirkko.jpg

Amin Asikainen

asikainenamin.jpg

Tero Suominen

suominentero.jpg

Pekka Jäppinen

jappinenpekka.jpg

Minna Pirttijärvi

pittijarviminna.jpg

Sari Myllynen

myllynensari.jpg

Varalla

Mikael Gerkman

gerkmanmikael.jpg

Tero Strand

strandtero.jpg

Michael Moberg

mobergmichael.jpg

Seija Salminen

salminenseija.jpg

Katja Juuti

juutikatja.jpg

peruskoulu.jpgLiity SDP:n jäseneksi!

Tapoja osallistua on lukuisia, niin paikallistoiminnasta vaaleihin, verkossa tapahtuvasta työryhmätyöstä suuriin tapahtumiin.

Voit liittyä oman paikkakuntasi paikallisyhdistykseen. Uusi jäsen saa kotiinsa uuden jäsenen materiaalin, jäsenkortin sekä jäsenlehden. Jäsenmaksu on 47 euroa vuodessa, alle 25-vuotiailta 10 euroa. Jäsenmaksua voidaan myös alentaa sosiaalisista syistä.

Liittymään pääset täyttämällä sähköisen lomakkeen ja tunnistautumalla lopussa verkkopankkitunnuksilla. Järjestelmä kattaa suuren osan SDP:n paikallisyhdistyksistä, ei kuitenkaan aivan kaikkia. Klikkaa tästä

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai haluamasi yhdistys ei ole mukana sähköisen liittymisen järjestelmässä, voit tulostaa jäseneksiliittymiskaavakkeen (.doc) tästä ja lähettää sen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Tervetuloa mukaan!

Ehdokasesittely: Pirkko Lehtinen

Keskiviikko 22.3.2017 klo 11:23 - Pirkko Lehtinen

Lehtinen_Pirkko_84x104_300dpi.jpgMIKSI MUKAAN?


Siinä kysymys, minkä tein itselleni pohtiessani mahdollista kuntavaaliehdokkuutta.


Ensinnäkin siksi, että haluan osaltani ja omasta arvomaailmastani katsoen vaikuttaa kotikuntani kehittämiseen ja kuntalaisten palveluihin.

En ole paljasjalkainen kirkkonummelainen, mutta elämästäni pisimmän ajan olen elänyt täällä ja täällä on tyttäremme syntynyt ja käynyt koulunsa. Valitettavasti opiskelu, työ ja perhe on vienyt hänet Tampereen seudulle. Me mieheni kanssa olemme kuitenkin tiukasti juurtuneet tänne ja koemme itsemme aidosti kirkkonummelaisiksi.


Syynä mukaan lähtöön on myös vankka ja monipuolinen kokemukseni kunnallispolitiikasta.  Minulla on paljon osaamista ennestään ja sen lisäksi uteliaisuutta ja halua oppia uutta. Koen olevani elinikäinen oppija ja toivon, että voin käyttää sekä vanhaa että uutta osaamistani yhteisten asioidemme hoitamiseen.


Uskon myös itsestäni löytyvän riittävästi yhteistyökykyä. Tiedostan vahvasti, että kukaan kunnanvaltuutetuista ei voi yksin päättää asioista. Onneksi niin, onneksi demokratia toimii ja enemmistö ratkaisee. Tosin voi olla niinkin, että joskus enemmistö on väärässä. Sen vuoksi toivon, että saamme uuteen valtuustoon sellaisen enemmistön, joka tekee mahdollisimman hyviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä.


Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Ne eivät saa jäädä vain sanoiksi. Kaikkia päätöksiä on arvioitava niiden pohjalta.


Olen ehdottomasti sitä mieltä, että valtuustoon tarvitaan päättäjiksi monenlaisia ihmisiä: miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, uusia untuvikkoja ja vanhoja konkareita jne, siis koko väestön kirjoa vastaava kooste.


Valtuustoon ei pääse vähin äänin.Toivon niin omasta puolestani kuin kuntademokratian puolesta, että kuntavaalit saavat ihmiset äänestämään. Pakkohan se ei ole mutta arvokas oikeus. Maailman meno on häkellyttävää, ajoin jopa pelottavaa. Koko maailman kehitykseen voimme vaikutta vain vähän, mutta oman kuntamme tulevaisuuden rakentamiseen meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja yksi tapa on äänestäminen.


Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus valtiollisissa vaaleissa saatiin Suomessa ensimmäisenä maailmassa vuonna 1906 ja sen mukaiset ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907 eli 110 vuotta sitten. Ensimmäiset yleisellä äänioikeudella valitut valtuustot valittiin vasta vuonna 1920. Äänestäjinä olemme tasa-arvoisessa asemassa, jokaisella yksi ääni. Älä panttaa ääntäsi, käytä sitä!Pirkko Lehtinen

nykyisen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen

kunnallisvaaliehdokas nro 27

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kirkkonummi, ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, kunnanvaltuutettu, yhteistyö, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, Suomi 100 vuotta

Ehdokasesittely: Teppo Suontakanen

Perjantai 17.3.2017 klo 15:08 - Teppo Suontakanen

Suontakanen_Teppo84x104.jpgOlen kolmekymppinen taloushallinnon ammattilainen, joka työskentelee Helsingissä talouspäällikön tittelillä. Kirkkonummelle muutin 2015 Lindaliin ja ihastuin pysyvästi tähän kauniiseen kuntaan. Kirkkonummella on kaikkea: historiaa, kaunista luontoa, palveluita sekä hyviä kulkuyhteyksiä. Haluankin nyt asettaa itseni Kirkkonummen ja kirkkonummelaisten käytettäväksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi, kun kunnan yhteisiä asioita hoidetaan.

Vähän itsestäni: olen koulutustaustaltani liiketalouden tradenomi (Haaga-Helian kasvatteja) ja ennen Kirkkonummelle muuttoa olin asunut koko elämäni Helsingissä. Työn lisäksi elämääni tuo tekemistä ja merkitystä rakas kihlattuni sekä yhteinen kissamme Panda ja vapaa-aikaani vietän avoimen yliopiston opintojen, lukemisen, historian, kuntoilun sekä politiikan seurannan parissa. Käyn usein sään niin salliessa pitkillä lenkeillä tai kävelyillä Lindalissa ja muualla Kirkkonummella ja tutustun yhä paremmin uuteen kotikuntaani. Tulevaisuuden suunnitelmissani on Kirkkonummen kansalaisopiston palveluiden hyödyntäminen sekä osallistuminen Kirkkonummen kulttuurielämään.

En ole erityisen kauan tosiaan ehtinyt Kirkkonummella asua, mutta uskon, että tämä vika korjaantuu tulevien vuosien aikana: kuntamme on hyvä paikka asua ja olla, miksi siis täältä lähtisin? Ja koska Kirkkonummi on niin hyvä paikka asua ja olla, se täytyy pitää sellaisena. Olen lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin pitääkseni huolta Kirkkonummesta ja varmistaakseni, että vielä neljän vuoden päästä voi tätä kuntaa kuvailla näillä sanoin.

Teemoinani näissä vaaleissa ovat nuoriso, kulttuuri ja yhteisö. Liian usein me unohdamme nuorten äänen: se ei ole pahansuopuutta tai ilkeyttä, mutta olen itsekin törmännyt siihen ajatusmalliin, jossa nuorille tarjotaan samoja ratkaisuja kuin on tarjottu jo vuosikymmeniä eikä heidän mielipiteitään, toiveitaan tai halujaan oteta huomioon tai tosissaan. Tämä ei suinkaan opeta nuoria arvostamaan yhteisiä asioita tai yhteiskuntaamme, se vain vieraannuttaa heitä siitä ja saa heidät kyynisiksi. Etenkin alle 18-vuotiaat ovat tässä kovilla, koska heillä ei ole vaaleissakaan äänioikeutta. Siksi meidän, joilla äänioikeus on, tulee pitää heidän puoliaan ja kohdata heidät kanssaihmisinä ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus pärjätä ja menestyä elämässä.

Kulttuuri on kiistaton osa ihmiselämää. On helppo esittää kovaa ja aliarvioida tai ylenkatsoa kulttuurin merkitystä sekä tärkeyttä, mutta vain harva tajuaa, miten merkittävä ja laaja asia kulttuuri on. Kulttuuri on kaikkialla: kirkossa, työväentalolla, elokuvateatterissa, nuorisotiloissa, koulussa, opinnoissa ja varuskunnassa. Taloudellisia päätöksiä tehdessä me emme saa nähdä kulttuuria pelkästään menoeränä tai jonkinlaisena helppona säästökohteena: juuri kulttuuri määrittelee sen, mitä ja keitä me olemme. Opiskelu ja opinnot ovat osa kulttuuria, samoin vapaa-ajan harrastukset kuin yhteinen identiteettimme suomalaisina sekä kirkkonummelaisina. Kirkkonummi on ollut jo pitkään monikulttuurillinen kunta, jossa suomen- ja ruotsinkieliset ovat voineet elää sulassa sovussa ja tasa-arvoisina keskenään: pidetään Kirkkonummi yhä sellaisena paikkana ja panostetaan kulttuuriin, ettemme unohda juuriamme tai tulevaisuuttamme.

Tästä pääsenkin viimeisen teemaani, yhteisöön. Kirkkonummi on minun silmissäni elinvoimainen, avoin ja toimiva yhteisö, joka rohkaisee jäseniään sekä haluaa pitää heistä huolta. Kirkkonummen yhteisön vahvuus tulee siitä, että kaikista pidetään huolta ja kaikki saavat mahdollisuuden elää omaa elämäänsä. Juuri tällaisesta positiivisesta yhteisöllisyydestä minä pidän ja haluan pitää siitä kiinni. Vaikeiden taloudellisten tilanteiden aikana yhteisöllisyys on helppo myrkyttää ja eriarvoisuus voi helposti päästä kasvamaan – tämä tulee torjua. Yhteisö pitää huolta omistaan, olivatpa nuoria tai vanhoja, vahvoja tai heikkoja.

Lupaan työskennellä hartiavoimin näiden tavoitteiden – nuorten kuuleminen sekä heidän huomioimisensa, kulttuurin tukeminen sekä suosiminen ja positiivisen yhteisön sekä yhteisöllisyyden ylläpitäminen – puolesta ja siksi toivonkin, että muistatte vaalinumero 37 näissä vaaleissa. Päätän tämän esittelyni omaan vaalilauseeseeni: Tunteella ja järjellä yhteisen Kirkkonummen hyväksi!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, Lindal, kulttuuri, talous, yhteisö, Kirkkonummi, nuoriso

Ehdokasesittely: Johanna Fleming

Perjantai 17.3.2017 klo 10:02 - Johanna Fleming

Fleming_Johanna84x104.jpgOlen 45-vuotias ja asun Heikkilässä mieheni ja 14-vuotiaan poikani kanssa. Kirkkonummelle olen muuttanut ensimmäisen kerran jo vuonna 1977. Tääällä olen kasvanut ja käynyt kouluni. 90- luvun alussa lähdin maailmalle ja sieltä palattuani lähdin opiskelemaan  ensin Turkuun ja sitten Helsinkiin ja toimin aktiivisesti opiskelijajärjestöissä. Välillä poikkesin myös Espooseen useammaksi vuodeksi.  v. 2006 palasin takaisin Kirkkonummelle, koska koin Kirkkonummen turvallisena ja hyvänä kasvuympäristönä pojalleni.

14 vuotta olen työskennelyt erityisopettajana. Suurimman osan ajasta olen toiminut Espoossa mutta välillä kolme vuotta myös Kirkkonummella. Erityisopettajana olen kokenut hyvinkin läheltä nuorten ja heidän perheidensä välillä rankankin arjen yhä eriarvoistuvammassa yhteiskunnassamme. Päiväkodit ja koulut tarvitsevat kipeästi lisää resursseja mahdollistaakseen jokaiselle lapselle ja nuorelle sen opetuksellisen ja kasvatuksellisen tuen, jonka jokainen heistä tarvitsee ja ansaitsee.  Samalla tuemme näin perheiden hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. On lisäksi huolehdittava siitä, että päiväkotien ja oppilaitosten sisäilmaongelmat ratkaistaan mahdollisimman pian.Tärkeää on myös panostaa siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa.

Haluaisin, että Kirkkonummi säilyisi meidän kaikkien Kirkkonummena. On tärkeää että sekä yhteiskunta me ihmiset yhteisönä tuemme toisiamme ja autamme niitä jotka apua ja tukea tarvitsevat. Ketään ei saa jättää yksin. Myös Kirkkonummella on yhä enemmän vanhuksia ja on varmistettava se, että heidät huomioidaan palveluja ja asumista suunniteltaessa.

Kotouttamispalveluihin täytyy panostaa ja ohjauspalvelut toimivat parhaiten silloin kuin niissä huomioidaan maahanmuuttajien yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Paras edellytys työllistymiselle ja oman paikan löytymiselle uudessa kotimaassa on riittävä tuki ja hyvä kielenopetus heti alussa.

Kunnallispolitiikka on minulle uutta, mutta luottamustoimista minulla on monipuolista kokemusta. Toimin tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajistossa, työpaikkani OAJ:n yhteyshenkilönä, taloyhtön hallituksessa ja poikani koulun vanhempainyhdistyksessä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, ehdokas, Heikkilä, kunnallisvaalit, koulutus, päivähoito, luottamustoimi

Ehdokasesittely: Tero Suominen

Tiistai 14.3.2017 klo 19:20 - Tero Suominen

Suominen_Tero84x104.jpgOlen 51-vuotias vuodesta 1968 asti Kirkkonummella asunut mies.Perheeseeni kuuluu vaimo ja neljä aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

Työskentelen Prysmian Finland Oy:ssä Pikkalassa kaapelitehtaalla. Toimin varapääluottamusmiehenä tehtaalla,jossa olen ollut 30 vuotta. Työpaikan kautta olen ollut pitkään ammattiliiton aktiivina.

Vapaa-aikani kuluu mökkeillessä perheen sekä ystävien kanssa.

Kunnalispolitiikassa olen nyt ollut ensimmäisen kauden mukana kunnanvaltuutettuna sekä perusturvalautakunnan varsinaisena jäsenenä ja kunnanhallituksen varajäsenenä.

Pidän tärkeänä että sosiaali-ja terveyspalvelut pitää olla kaikille yhdenvertaiset.

Inhimillisyyttä, turvaa ja laatua.

Kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista on pidettävä huolta ja kaikkien ikäryhmien ääntä on kuultava.

Jokaisella kuntalaisella iästä riippumatta on oltava mahdollisuus harrastaa liikuntaa.

Kirkkonummella tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jossa on huomioitava vanheneva väestö joilla on palvelutarpeet erilaiset.

Hyvinvoivassa kunnassa työhyvinvoinnista on huolehdittava. Henkilöstöä on kuultava ja panostettava ennaltaehkäisyyteen ja työssäjaksamiseen.

MEIDÄN KAIKKIEN KUNTA

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, ehdokas, kunnallisvaalit, ay-aktiivi, kunnanvaltuutettu, lautakuntatyöskentely, inhimillisyys, turva, laatu, kohtuuhintainen vuokra-asuminen, työhyvinvointi

Ehdokasesittely: Merja Reijonen

Tiistai 14.3.2017 klo 19:17 - Merja Reijonen

Reijonen_Merja84x104.jpgTyöskentelen tällä hetkellä osin Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettajana ja osin omassa yrityksessäni Helsingin Kaartinkaupungissa. Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori ja vaativan  erityistason traumapsykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus sekä sosiaali- ja terveysalalta että koulutuksen alueelta. Olen myös terveysalan yrittäjä.


Olen asunut Veikkolassa 15 kuukautta. Muutimme Kirkkonummelle Helsingin Arabianrannasta. Muutimme, koska halusimme rauhallisempaan ja enemmän luonnonrytmiin perustuvaan elinympäristöön. Viihdyn Veikkolassa, Lamminjärven rannalla, erinomaisesti mieheni ja kahden brittikissan kanssa.


Ajattelen, että juuri nyt päättäjiltä vaaditaan ihmisten arjen ymmärtämistä, kykyä hahmottaa tulevaisuutta ja luoda verkostoja sekä erityisesti ymmärrystä kysyä oikeita kysymyksiä.


Haluan  vaikuttaa siihen, miten turvallinen, toimiva, yhdenvertainen ja erityinen tulevaisuuden Kirkkonummi ja Veikkola ovat  asuinympäristöinä ja yhteisöinä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, opettaja, koulutus, sosiaali- ja terveysala, yrittäjä, yrittäjyys, Kirkkonummi, Veikkola, arki, verkostot, turvallisuus

Ehdokasesittely: Pekka Arvola

Tiistai 14.3.2017 klo 19:11 - Pekka Arvola

Arvola_Pekka-84x104.jpgTeologian maisteri Pekka Arvola toimi parikymmentä vuotta mainosalalla suunnittelijana, kunnes sai alasta tarpeekseen. Nuoruudessaan hän työskenteli teattereissa ääniteknikkona ja muusikkona. Nykyisin hän ajelee taksia Espoossa, maalaa tauluja, musisoi ja rakastaa vain. Arvolan maalauksia on ollut esillä taidenäyttelyissä Järvenpäässä, Keravalla ja Espoossa. Arvolan perheeseen kuuluu vaimo, mäyräkoirat Kake ja Väiski sekä aikuinen poika, joka työskentelee Euroopan parlamentissa meppien neuvonantajana.


Asuessaan Järvenpäässä vuosina 2009 – 2014 Arvola toimi Demarien edustajana mm. Järvenpään tarkastuslautakunnassa, kulttuurilautakunnassa sekä  KEUDA:n – ja Järvenpään kaupungin kiinteistöyhtiön hallituksissa. Kulttuurintutkijan koulutuksen saaneena juuri kulttuuri on lähellä Arvola sydäntä. Hän haluaa edistää tieteiden, taiteiden ja ruumiinkulttuurin harrastusmahdollisuuksia uudessa, rakkaassa kotikunnassaan. SDP on Arvolan puolue siksi, koska sosialidemokraattisten periaatteiden mukaan järjestetty yhteiskunta luo vähiten inhimillistä kärsimystä ja ekologista rappeutumista. Senhän on jo historia osoittanut. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: teologia, maisteri, ehdokas, kuntavaali, kulttuuri, musiikki, kunnallisvaalit, harrastukset

Ehdokasesittely: Tarja Seppänen

Sunnuntai 12.3.2017 klo 21:53 - Tarja Seppänen

Seppanen_Tarja84x104.jpgOlen Tarja Seppänen Lindalista. Olen iältäni 54 vuotta. Perheeseeni kuuluu avopuoliso, kaksi itsenäistynyttä poikaa ja iäkäs äiti.

Olen jo usean vuoden ajan toiminut kunnallispolitiikassa, lautakuntatyössä mm. yhdyskuntatekniikanlautakunnassa ja palvelutuotannonlautakunnassa. Lisäksi olen aktiivisesti mukana JHL-ammattiliiton toiminnassa.


Meidän yhteiskunnassa ihmiset ovat eriarvoistuneet viime aikoina. Nyt se pitää saada pysähtymään.

Pieni- ja keskituloisten elämää ei saa enää heikentää vaan auttaa heitä. Terveyspalvelut tulee säilyä suurimmaksi osaksi yhteiskunnan toimintana. Kunnassamme iäkkäiden määrä kokoajan kasvaa, joten tilanteeseen tulee varautua.

Tulevaisuuteen pitää satsata; Päivähoidosta ja koulutuksesta ei saa vähentää varoja vaan niihin on jopa mahdollisuuksien mukaan lisättävä rahaa. Ryhmäkokojen on oltava kohtuullisia (20-25) ja tarvittaessa jopa pienempiä jos ryhmässä on useita erityislapsia tai maahanmuuttajataustaisia.


Toivon että rahat riittävät vielä urheiluun ja muuhun harrastustoimintaa, koska se on ennalta ehkäisee ongelmia. Myös luonnosta on pidettävä huolta, sillä luonnossa liikkuminen on on hyvin rentouttavaa.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kirkkonummi, kuntavaali, Lindal, ehdokas, terveyspalvelut, iäkkäät, tulevaisuus, koulutus

Ehdokasesittely: Jukka Tammi

Sunnuntai 12.3.2017 klo 21:48 - Jukka Tammi

Tammi_Jukka84x104.jpgOlen siis Jukka Tammi ja ollut eläkkeellä jo muutamia vuosia. Muutimme vaimoni Merjan kanssa tänne Kirkkonummelle vuonna 1993 ja olemme viihtyneet mainiosti. Perheeseemme kuuluu nykyään myös jo iäkäs Roffe kääpiösnautseri. Hän on niin kuin isäntänsä kuitenkin vielä melko hyvässä henkisessä ja fyysisessä kunnossa. SDP:n jäsenenä olen ollut vuosia ja jaan sosiaalidemokraattien perusajatuksen vapaudesta, tasa-arvosta sekä solidaarisuudesta. Kannatan myös ihmisläheistä toimintaa kunnan asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa voimakkaasti. Olen nyt kolmatta vuotta mukana vapaaehtoistoiminnassa puheenjohtajana Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:ssä, varapuheenjohtajana kuntamme Vanhusneuvostossa sekä varajäsenenä Kirkkonummen Palvelukeskussäätiön hallituksessa. Toimin nyt myös työryhmässä, joka pohtii Volskodin tulevaisuutta kunnassamme.  Näin ollen vaaliteemakseni olen niin kuin luonnostaan ottanut lauseen IKÄIHMINEN  -  IKÄIHMISTEN ASIALLA. Tosiasia on, että kukaan ei voi tehdä kaikkea, mutta jokainen voi tehdä jotakin; ja jos jokainen tekee jotakin, tulee kaikki vihdoin tehdyksi. Siksi tuota vapaaehtoistyön taustaakin ajatellen olen halukas pääsemään mukaan varsinkin ikäihmisten asioiden valmisteluun lautakuntatyössä sekä sitten tietenkin niiden asioiden päätöksentekoon kunnanvaltuustossa. Viime syksynä aloitin yhden ison asian eteenpäin viemisen, nimittäin vanhusasiamiehen toimen saamisen kuntaamme. Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry:n hallitus jätti kirjelmän kuntamme Vanhusneuvostolle ja se on sieltä nyt mennyt eteenpäin kuntamme päätöksenteon rattaisiin. Kun ikäihminen tulee tilanteeseen jolloin hänen tai läheisensä pitäisi ottaa yhteyttä kuntaan määrätyn palvelun saamiseksi, se on usein erittäin hankalaa. Nyt ikäihminen tai läheisensä voisi ottaa yksinkertaisesti yhteyttä kunnan vanhusasiamieheen, joka välittää tiedon palvelun tarpeesta oikealle taholle kunnassamme ja sieltä yhteys otettaisiin palvelun tarvitsijaan tai hänen läheisiinsä. Siis yhdellä yhteydenotolla asia selviäisi! Tämä on vain yksi, mutta tärkeä aloite ikäihmisten palveluiden eteenpäinviemiseksi. Haluan olla kanavana kuntamme ikäihmisten ja asioiden valmistelijoiden sekä päättäjien välillä. Mutta tähän tarvitsen kuntalaisten ääniä tulevassa kuntavaalissa. Tämä työ saattaa onnistua äänestämällä numeroa 38 vaalipäivänä 9. huhtikuuta!   

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaali, Kirkkonummi, ehdokas, ikäihminen - ikäihmisten asialla, Kirkkonummen Eläkkeensaajat ry,

Ehdokasesittely: Mikael Gerkman

Sunnuntai 12.3.2017 klo 21:40 - Mikael Gerkman

Gerkman_Mikael84x104.jpgOlen syntynyt vuonna 1964 Espoossa. Asuin lapsena Muuralassa lähellä Espoonjokea, josta sain ensimmäisen haukeni kuusivuotiaana. Samana vuonna koulu alkoi Lagstads folkskolanissa.  Työelämän imu ja rahantarve keskeyttivät korkeakouluopinnot 1980-luvun loppupuolella. Olen ollut töissä kaupungilla Espoossa ja Helsingissä. Yksityisellä puolella olin pitkään työeläkevakuuttamisen asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Nyt olen kohta ollut järjestössä töissä 15 vuotta. Toimin tällä hetkellä järjestöpäällikkönä Vakuutusväen Liitossa. Lähes kaikki työsuhteeni ovat liittyneet läheisesti työelämä- tai henkilöstöasioihin. Tosin olin minä nuorena myös apumiehenä Espoon talonrakennuspuolella. Siitä on ollut hyötyä omakotitalossa asuvalle.


Asumme vaimoni kanssa Veklahdessa luonnonläheisessä ympäristössä. Pihalla ovat käyneet niin metsäkauriit kuin hirvi, supikoira ja ilves. Kotieläimiä meillä on ollut aina, nyt vain yksi kissa. Jo aikoja sitten kotoa muuttaneilla tytöillä on yhteensä neljä lasta, joten meitä on yleensä kymmenen ruokailijaa sunnuntaisin.


Olen ollut mukana kunnanvaltuuston päätöksenteossa vuodesta 2009 ja henkilöstöjaostossa yli kymmenen vuotta. Myös sivistystoimessa olen toiminut useissa luottamustehtävissä. Veklahden kyläyhdistystoiminnassa olen ollut mukana kauan, kuten myös omassa demariyhdistyksessä Kyrkslätt svenska socialdemokrater. Yhdistys on Suomen vanhimpia yhä toiminnassa olevia, ja täyttää nyt huhtikuussa 111 vuotta! Viime syksystä olen myös suomenruotsalaisten sosialidemokraattien liittohallituksen jäsen.


Minua kiinnostaa kunnan ja kuntalaisten asiat monipuolisesti laidasta laitaan. Sen huomaa esim. tekemistäni valtuustoaloitteista. Minulla on hyvin toimivat yhteistyösuhteet kaikkien valtuustoryhmien jäseniin.


Kiinnostuitko? Lue minusta lisää täältä: www.mikaelgerkman.fi/.


-           


Jag är född år 1964 i Esbo och bodde som barn i Morby nära Esboån. Därifrån fick jag min första gädda som sexåring, samma år som skolan började i Lagstad folkskola.  Arbetslivet och penningbehov avbröt mina högskolestudier i slutet av 1980-talet. Jag har varit anställd av Esbo och Helsingfors ståder. På den privata sidan jobbade jag länge som sakkunnig och förman inom pensionsförsäkringsbranschen. Snart har jag också jobbat inom en organisation i nästan 15 år. För tillfället är jag Försäkringsmannaförbundets organisationschef. Nästan alla arbetsförhållanden har haft berörning med arbetslivs- eller personalfrågor. Som ung jobbade jag också som hjälpkarl på Esbo stads husbyggnadsavdelning, och det har ju en i egnahemshus boende haft nytta av.


Min fru och jag bor i Vecklax i en naturnära omgivning. Gården har gästats av såväl rådjur som älg, mårdhund och lo. Vi har alltid haft olika husdjur, för tillfället endast en katt. Flickorna som redan för länge sedan har flyttat hemifrån har sammanlagt fyra barn, så vi brukar ofta vara tio hungriga ätare vid matbordet om söndagarna.


Jag har deltagit i kommunfullmäktiges beslutsfattande sedan 2009 och som medlem i personalsektionen i över tio år. Också inom bildningsväsendet har jag haft olika förtroendeuppdrag. Byföreningen i Vecklax står mej nära liksom min egen socialdemokratiska förening Kyrkslätt svenska socialdemokrater. Föreningen är en av de äldsta ännu verksamma i hela landet. Vi fyller 111 år nu i april! Sedan ifjol höst är jag också styrelsemedlem i Finlands svenska socialdemokrater FSD.


Jag är mångsidigt intresserad av kommunens och invånarnas angelägenheter. Det kan man inse bl.a. av de fullmäktigemotioner jag har gjort. Mina samarbetsrelationer till de andra fullmäktigegruppernas medlemmar är goda.


Intresserad? Läs då mera om mej här: www.mikaelgerkman.fi/.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, kommunalvalet, svenska, svenskspråkiga, Veklahti, Vecklax, Kirkkonummi, Kyrkslätt, ehdokas, kandidat

Ehdokasesittely: Viveca Lahti

Sunnuntai 12.3.2017 klo 17:51 - Viveca Lahti

Lahti_Viveca_uusi.jpg
hjarta.jpg

Jag har gått den långa vägen; student från Aftis, socionom från Soc&kom och pol.mag från Helsingfors universitet.  Den första arbetsplatsen var Sommarö Lanthandel sedan kemikalie Mascotte och försäkringsbolaget Pohjola. Efter socionomexamen blev det Esbo stad och ABF, sedan magisterexamen och arbete på Finlands svenska socialdemokrater FSD och Folktinget i nitton år.


Idag är jag viceordförande för gemensamma Kyrkofullmäktige och medlem i  svenska församlingsrådet. Som medlem i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikts minoritetsspråksnämnd  har jag jobbat för att förbättra rätten till hälsovård på svenska. Därtill är jag medlem i grundtrygghetsnämnden i Kyrkslätt och ersättare i kommunfullmäktige.


Min man och jag bor i Finnsbacka i ett hus som är 117 år gammalt. Barnen är utflugna och vi har tre härliga barnbarn.


Mitt hjärta klappar särskilt för de svaga i samhället och för svenskan. Alla ska med!
hjarta.jpg

Olen pitkän linjan kulkija; ylioppilaaksi pääsin iltakoulusta  työn ohessa, sen jälkeen sosionomi-opinnot kokopäiväopiskelijana ja viimeksi työn ohessa valtiotieteiden maisteri opinnot Helsingin yliopistossa. Ensimmäinen työpaikka oli Sommarö Lanthandel Espoossa, sen jälkeen kemikalio Mascotte ja vakuutusyhtiö Pohjola. Sosionomiksi valmistumisen jälkeen olin työssä Espoon kaupungin asuntoasiainosastolla ja Työväen Sivistysliitossa. Maisteritutkinnon jälkeen olin viitisen vuotta työssä SDP:n ruotsinkielisessä piiritoimistossa ja viimeiset yhdeksäntoista vuotta Folktingetissä.


Tänä päivänä olen yhteisen kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja ja ruotsinkielisen seurakuntaneuvoston jäsen. Helsingin ja Uudenmaan sairaahoitopiirin vähemmistölautakunnan jäsenenä olen tehnyt työtä jotta ruotsinkieliset saisivat hoitoa omalla kielellään. Sen lisäksi olen Kirkkonummen perusturvalautakunnan jäsen sekä kunnanvaltuuston varavaltuutettu.


Asumme mieheni kanssa Finnsbackassa 117 vuotta vanhassa talossa. Lapset ovat lentäneet kotoa ja meillä on kolme ihanaa lastenlasta.


Sydämeni sykki erityisesti pienten ja heikkojen puolesta. Pidetään yhdessä kaikki mukana!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ehdokas, kuntavaalit, ruotsinkielinen, svenskspråkiga, svenska, kommunalvalet, kandidat, Kirkkonummi, Kyrkslätt

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Kirkkonummen SDP:n ehdokkaat 2017 (09.03.2017)
Tänään on julkaistu kunnallisvaalien 2017 ehdokkaiden ehdokasnumerot ja Kirkkonummessa SDP:n ehdokasnumerot ovat seuraavat: 18 Arvola, Pekka, teologian maisteri..

22.12.2016  Ryhmäpuheenvuoro 2017 talousarvioista
16.08.2016  Haluatko vaikuttaa!
23.06.2016  Tolppasen ratkaisu puhututtaa demareitaView My Stats var pageTracker=_gat._getTracker("UA-7587965-1"); pageTracker._trackPageview("/1087570170/goal"); }catch(err){}