Kirkkonummen SDP:n valtuutetut

Voit nyt tutustua Kirkkonummen SDP:n uusiin valtuutettuihin sekä varavaltuutettuihin sivuillamme! Ota yhteyttä!

Linkki valtuutettujen ja varavaltuutettujen sivulle

Tavataan pian yhteisessä työssä Kirkkonummen hyväksi!

Kunnallisvaalit 2017

Kirkkonummen SDP keräsi yhteensä 2 568 ääntä vuoden 2017 kunnallisvaaleissa, lähes sata enemmän kuin aiemmin! Kiitämme kaikkia luottamuksensa meille antaneita!

Jatkamme nyt 7 valtuutetun ja 7 varavaltuutetun voimin työtä yhteisen Kirkkonummen puolesta!

Kirkkonummen SDP:n ehdokkaat kunnallisvaaleissa 2017

Tänään on julkaistu kunnallisvaalien 2017 ehdokkaiden ehdokasnumerot ja Kirkkonummessa SDP:n ehdokasnumerot ovat seuraavat:

18 Arvola, Pekka, teologian maisteri, taksinkuljettaja
19 Fleming, Johanna, erityisopettaja
20 Harinen, Ari, yrittäjä, perhekodin isä
21 af Heurlin, Markku, FM
22 Illén, Esa, myyjä
23 Juuti, Katja, lastenhoitaja
24 Jäppinen, Pekka, ICT-ohjelmistokehittäjä
25 Knuutinen, Annukka, keittiöesimies
26 Koivuranta, Tero, palveluasiantuntija, luottamusmies
27 Lehtinen, Pirkko, varanotaari
28 Liuhta, Ari, asentaja
29 Myllyniemi, Markus, opiskelija
30 Mynttinen, Esko, sähköasentaja
31 Oksanen, Pekka, kirvesmies, eläkeläinen
32 Reijonen, Merja, VTT, traumapsykoterapeutti
33 Rekola, Pekka, erikoisupseeri evp., eläkeläinen
34 Seppänen, Tarja, laboratorioinsinööri
35 Strand, Tero, järjestöpalvelupäällikkö
36 Suominen, Tero, laadunvalvoja
37 Suontakanen, Teppo, talouspäällikkö
38 Tammi, Jukka, eläkeläinen
39 Ukkonen, Erkki, ammattiliittotoimitsija, eläkeläinen
40 Gerkman, Mikael, järjestöpäällikkö, organisationschef
41 Lahti, Viveca, pol.mag., valt.maist.
42 Nurmi, Kaj, f.d. brandchef
43 Nyberg, Stig, områdesskötare, aluehoitaja

Tsemppiä kaikille 26 ehdokkaalle ja menestystä vaalityöhön!

Kirkkonummen SDP tulee julkaisemaan vielä myöhemmin ehdokkaiden kuvat ja jokaisesta ehdokkaasta esittelyn ja tavoitteet tulevalle vaalikaudelle. Yhdessä paremman Kirkkonummen puolesta!

Vanhempia uutisia & tietojaJa parempaa uutta vuotta!

Toivottavat Kirkkonummen demarit

----------------

Demareiden vaihtoehtobudjettiin voit tutustua täällä:
Demareiden vaihtoehtobudjetti

------------------------------------------

Hyvinvointimme rakentuu työstä. Kun teemme työtä, luomme palveluita ja taloudellista pohjaa hyvinvointiyhteiskunnalle. Oikeudenmukaisuus velvoittaa kantamaan vastuuta kaikista, jotka eivät siihen itse pysty. Oikeudenmukaisuus kannustaa myös iloitsemaan menestyksestä, jonka joku työllään saavuttaa. Me ansaitsemme reilumman Kirkkonummen.

Yltiöpäinen ahneus saa kansalaisten enemmistön tuomion. Työ, oikeudenmukaisuus ja reiluus näkyvät arjen asioiden kautta. Oman lapsen päivähoidon laatu, puiston säilyttäminen tai terveyskeskuspäivystykseen pääsy ovat monelle kuntalaiselle ne tärkeimmät asiat.

Julkiset palvelut pitävät yhteiskunnan eheänä, tukevat elinkeinoelämää ja työllisyyttä, estävät syrjäytymistä sekä tuovat turvallisuutta. Pääosa palveluista tuotetaan kuntien toimesta ja näin pitää olla myös jatkossa! Toki tarvitsemme toimeliaita yrittäjiä, jotka omalla toiminnallaan täydentävät julkisesti tuotettuja palveluita. Meidän kannattaa tavoitella maailman parhaita julkisia palveluita.

SDP:n tavoitteena on hyvään elämään ja asukkaiden omatoimisuuteen kannustava Kirkkonummi, jossa on toimiva demokratia ja asukkailla mahdollisuus vaikuttaa tärkeinä pitämiinsä asioihin. Kirkkonummen tulee siis pitää asukkaistaan huolta ja taata heille turvallinen elinympäristö

---------------------------------------------------------------------------

KANNANOTTO

17.9.2015

LÄNSI-UUDENMAAN SOSIALIDEMOKRAATTISET YHDISTYKSET: Y-JUNAN SÄILYTTÄMINEN KIINNI HALLITUKSEN POLIITTISESTA TAHDOSTA

Hallituksen suunnitelma lakkauttaa Y-juna herättää länsiuusmaalaisissa Sosialidemokraateissa suurta huolta. Ihmetystä herättää se, että liikenneministeri Berner päätti asiasta ennen kahden viikon päähän sovittua tapaamista länsiuusmaalaisten kuntien edustajien ja kansanedustajien kanssa. Hallituksen päätökset ovat katkaisemassa Inkoon ja Siuntion seudulta raideyhteyden kokonaan.Hangon, Tammisaaren, Karjaan ja Kirkkonummen yhteydet heikkenevät entisestään.

VR teki jo viime kuussa supistuksia markkinalähtöiseen liikenteeseen, kun Helsinki - Turku väliltä päätettiin lopettaa 9 vuoroa. Nyt alueen raideliikenne sai lopullisen iskun. Y-junan lakkauttaminen halvaannuttaa tulevaa muuttoliikettä alueelle.

"Länsi-Uudenmaan kuntien elinvoima on perustunut hyviin liikenneyhteyksiin. Asukkaille se on mahdollistanut elämisen Helsingin ympäryskunnissa ja työssäkäynnin pääkaupunkiseudulla. Hallituksen ratkaisu ajaa Länsi-Uudenmaan taantumisen kierteeseen.", toteaa kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Valtion pitäisi raideliikenteen leikkausten sijaan kehittää koko Uudenmaan raideliikennettä. Pelkästään liiketaloudellisin perustein tehtävät leikkaukset eivät ole aluepoliittisesti kestäviä.

"Kunnissa asumisen kaavoituspäätöksiä on tehty luottaen joukkoliikenteen toimivuuteen ja raideliikenteen kehittämiseen. Myös maakuntakaavojen kunnille asettamat tavoitteet ovat kannustaneet keskittämään asutusta ja palveluita radan varsille. Nyt hallitus vetää kaavoituslinjauksilta maton alta ja kannustaa ympäristön kannalta haitalliseen yksityisautoiluun", ihmettelee Inkoon Sosialidemokraattien puheenjohtaja Soile Gustafsson.

Sipilän hallituksen 12 miljoonan euron vuosisäästö liikenteen ostopalveluista kohdistuu täysin raideliikenteeseen. Summa on kuitenkin budjettivajeen kannalta mitätön. Yksin Y-junan lakkautuspäätöksen taloudelliset seurannaisvaikutukset ovat Länsi-Uudellamaalla sitäkin huomattavammat. Laskun maksavat alueen kunnat, asukkaat sekä ympäristö.

Länsi-Uudenmaan Sosialidemokraattiset yhdistykset kokoontuivat Inkoossa keskiviikkona 16.9.2015. Tilaisuudessa vieraili myös SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman ja kansanedustaja Maarit Feldt-Ranta.

Kannanotossa ovat mukana Länsi-Uudenmaan Sosialidemokraattiset kunnallisjärjestöt.

INKOON SOSIALIDEMOKRAATIT RY

HANGON SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

KIRKKONUMMEN SOS.DEM. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

LOHJAN SD. KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

SIUNTION SOSIALIDEMOKRAATIT RY

RAASEPORIN SOSIALIDEMOKRAATTINEN KUNNALLISJÄRJESTÖ RY

VIHDIN SOSIALIDEMOKRAATIT RY

------------------------------------

Julkisen sektorin suhteellinen kasvu johtuu tulojen pienentymisestä, ei julkisen sektorin menojen suuresta laajentumisesta

Kansanedustaja, SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtajaTarja Filatov kaipaa konkretiaa keskustan puheenjohtajaJuha Sipilältä.

- Sipilä sanoo, että Suomella on kymmeniä tuhansia turhia virkamiehiä. Väite on niin kova, että soisi hänen konkretisoivan. Mistä hän aloittaisi virkamiesten vähennykset? Keitä ne harmaat byrokraatit ovat, joita aina halutaan vähentää?

- Sipilän mukaan valtiolla ja kunnilla on töissä 530 000 suomalaista. Näistä noin 260 000 on töissä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollossa, Filatov muistuttaa.

- Haluaako Sipilä pikaisesti kuntien pakkoliitoksia, jolloin voidaan puuttua hallintovirkamiehiin? Haluaako hän vähentää julkisen sektorin työntekijöitä; opettajia, sairaanhoitajia, lähihoitajia, poliiseja vai ketä? Filatov kysyy.

Filatovin mukaan on aina helppoa sanoa, että vähennetään julkiselta puolelta, mutta vaikeampi osoittaa sellaista kohdetta, josta halutaan vähentää.

- Julkisen sektorin suhteellinen kasvu johtuu tulojen pienentymisestä, ei julkisen sektorin menojen suuresta laajentumisesta. Tärkeintä on käyttää varat viisaasti ja vaikuttavasti. Vielä tärkeämpää on saada lisää työllisyyttä, jolloin yhteisin varoin rahoitettujen ja tuotettujen palvelujen kantokyky säilyy, Filatov toteaa.

Valtion tuottavuus /vaikuttavuusohjelma on vähentänyt valtion virkamiehiä.

- Joissain tilanteissa olemme jopa liiaksi siirtyneet "konsulttivetoiseen kehittämiseen", jonka vuoksi kokonaisuus kärsii, Filatov sanoo.

Lähihistoria osoittaa, että Suomen ja Ruotsin julkisen sektorin laajuus ei ole ollut este voimakkaalle talouskasvulle tai ylijäämäisille budjeteille.

Valtion budjetti kääntyi alijäämäiseksi vuonna 2009, kun Suomen bruttokansantuote romahti peräti 8,5 prosenttia. Ennen tätä meillä oli 11 vuotta ylijäämäiset budjetit ja velkaa vähennettiin lähes säännönmukaisesti. Ruotsissa talous kasvaa, vaikka sen julkinen sektori on Suomea suurempi.

-------------------------------------------

peruskoulu.jpgLiity SDP:n jäseneksi!

Tapoja osallistua on lukuisia, niin paikallistoiminnasta vaaleihin, verkossa tapahtuvasta työryhmätyöstä suuriin tapahtumiin.

Voit liittyä oman paikkakuntasi paikallisyhdistykseen. Uusi jäsen saa kotiinsa uuden jäsenen materiaalin, jäsenkortin sekä jäsenlehden. Jäsenmaksu on 47 euroa vuodessa, alle 25-vuotiailta 10 euroa. Jäsenmaksua voidaan myös alentaa sosiaalisista syistä.

Liittymään pääset täyttämällä sähköisen lomakkeen ja tunnistautumalla lopussa verkkopankkitunnuksilla. Järjestelmä kattaa suuren osan SDP:n paikallisyhdistyksistä, ei kuitenkaan aivan kaikkia. Klikkaa tästä

Mikäli sinulla ei ole verkkopankkitunnuksia tai haluamasi yhdistys ei ole mukana sähköisen liittymisen järjestelmässä, voit tulostaa jäseneksiliittymiskaavakkeen (.doc) tästä ja lähettää sen lomakkeessa olevaan osoitteeseen.

Tervetuloa mukaan!

Kuvia loppukesältä ja alkusyksyltä

Sunnuntai 10.9.2017 klo 22:12

Kirkkonummen Demarit ovat olleet aktiivisesti mukana Kirkkonummen eri tapahtumissa elokuussa sekä syyskuun alussa.

26.8.2017 pidettiin Kirkkonummi-päivät ja Kirkkonummen demareilla oli tuttu telttansa esillä! Kaikille halukkaille jaettiin maittavaa hernesoppaa ja paikalla kävi kansanedustajia - Uudenmaan omat Maria Guzenina sekä Joona Räsänen!

Kirkkonummipaivat.jpg

 kuvan ottanut Tero KoivurantaKirkkonummipaivat2.jpg

 kuvan ottanut Tero Koivuranta

10.9.2017 Kirkkonummen demarien aktiiveja osallistui Kävele Naiselle Ammatti Kirkkonummella -tapahtumaan. Tapahtuman omilta sivuilta: Tapahtuman sivuilta:
Naisten Pankki kutsuu kaikki kehitysmaiden naisten toimeentulosta ja hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneet mukaan valtakunnalliseen Kävele Naiselle Ammatti -tapahtumaan sunnuntaina 10.9.2017. Tapahtuma järjestetään jo kahdeksatta kertaa yli 60 paikkakunnalla eri puolilla Suomea sekä ulkomailla.

kavelenaiselleammatti.jpg

kuvan otti Minna Pihlava

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kirkkonummi, kuva, demari, SDP, tapahtuma

Ehdokasesittely: Tero Strand

Perjantai 31.3.2017 klo 20:46 - Tero Strand

Strand_Tero84x104.jpgHei

Olen Tero Strand ja koulutukseltani mielisairaanhoitaja, työnohjaaja, sosiaalikasvattaja, aikuispedagogi. Työskentelen Julkisten ja Hyvinvointialojen liitossa järjestöpalvelupäällikkönä.

Harrastuksiani ovat kitaran soittaminen, elokuvat, lukeminen, purjehdus ja luonto. Täytyy myöntää, että näille voisi jäädä aikaa enemmänkin. Osa näistä sujuu hyvin perheeni kanssa.

Olen muuttanut Kirkkonummelle vuonna 1987. Kirkkonummella minulla on asumiskokemuksia Heikkilästä, Finnsbackasta ja Veikkolasta. Tämän vuoksi koen olevani kirkkonummelainen – en veikkolalainen tai minkään muunkaan kyläläinen. Kirkkonummi on kunta jossa on monta hyvää ja kehitettävää paikkaa.

Muutin pakkakunnalle työn merkeissä. Killinmäki oli täällä ensimmäinen työpaikkani ja siellä tein työtäni kehitysvammaisten parissa vuoteen 2000 asti. Tänä aikana minulle vahvistui ajatus siitä, että heikomman puolella tulee olla. Lisäksi ymmärsin myös sen, mikä vaikutus kulttuurilla ja sen eri muodoilla ihmiselle voi olla.

Itse harrastan soittamista ja se on minulle terapiaa, mutta myös musiikin kuuntelu on terapiaa. Kehitysvammaisten kanssa työskennellessäni opin, että ihmisen aistit ovat mielenterveydelle ja tasapainoisuudelle tärkeät. Kulttuurin eri toimintamuodot stimuloivat aistejamme ja näin vaikuttavat myös hyvinvointiimme. Siksi pidän kulttuurin ja sivistyksen merkitystä kunnassamme isona asiana. Työuraani jatkoin ammattiliiton aluetoimitsijana ja ennen nykyistä ammattia yhteiskunnallisten ja järjestöllisten aineiden opettajana.

Moni asia on kunnallispolitiikassa merkittävä, mutta taustaani peilaten koen kulttuurin ja sivistyksen tukemisen joka tasolla olevan imisille elinehto. Kirjasto, vapaa sivistystyö paikallinen kulttuuri ja historia ovat niitä peruspilareita joiden ympärillä ihmisen arki lepää. Näitä arvoja tulee vaalia ja niiden eteen tulee tehdä työtä. Nämä asiat eivät ole edes rahallisesti kalliita, vaan pienillä investoinneilla voimme lisätä ihmisen hyvinvointia. Näiden eteen (ja monen muunkin asian) lupaan tehdä töitä. Kulttuuria, sivistystä, taidetta, musiikkia ja kaikkea mikä näihin liittyy ei saa ohittaa päätöksenteossa.

Viimeiset kahdeksan vuotta olen toiminut sivistyslautakunnan puheenjohtajana ja täytyy myöntää, että lautakunnan jäsenillä puoluetaustoista riippumatta ovat olleet samanlaiset perusarvot. Huoli koulukuljetuksien toteutumisesta oikeudenmukaisesti, huoli oppilashuollosta ja oppilaiden tuesta, huoli kirjaston toimivuudesta ja huoli vapaan sivistystyön jatkosta. Nämäkin ovat asioita joita aion pitää keskustelussa siitä huolimatta valitaanko minut päättäjäksi tai ei.

Jos haluat jutella kanssani tai ota meilitse yhteyttä, niin tee se!

tero.strand@saunalahti.fi

040 591 9897

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, ehdokas, kunnallisvaalit, ay-aktiivi, Kirkkonummi, musiikki, soittaminen, mielenterveys, pedagogia, sivistys, sivistyslautakunta, kulttuuri

Ehdokasesittely: Tero Koivuranta

Keskiviikko 29.3.2017 klo 11:50 - Tero Koivuranta

Koivuranta_Tero84x104.jpgOlen 36-vuotias palveluasiantuntija ja luottamusmies. Asun Sundsbergissa avovaimon ja kahden lapsemme kanssa. Perheeni on kaksikielinen ja lapset ovat ruotsinkielisessä päiväkodissa.

Olemme asuneet Kirkkonummella Sundsbergissa yli kuusi vuotta, lapsemmekin ovat syntyneet täällä. Olen pitänyt hoitovapaata molempien lasteni kanssa yhteensä kaksi vuotta ja sen aikana oppinut arvostamaan laadukkaita peruspalveluita. Tällä hetkellä olen palkkatyössä ja kahden pienen tytön työssäkäyvänä vanhempana olen yhä enenevin määrin huomannut joustavien ja sujuvien peruspalveluiden tärkeyden.

Tavoitteenani on edistää palkansaajan ja lapsiperheen asemaa. Kunnan päättäjänä pyrkisin edistämään lapsiperheiden oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia kasvuolosuhteita. Lapset tulevat eri lähtökohdista ja perheillä on erilaiset valmiudet kasvattaa lapsia. Jokaisen perheen tilanne on ainutlaatuinen, kuitenkin moni perhe tarvitsee neuvolaan ja päiväkotiin joustavia aukioloaikoja.

Koulujen ja päiväkodin työntekijöillle tulisi antaa riittävät resurssit ja valmiudet huomioida jokaisen lapsen tarpeet. Kaikille lapsille ei sovi isot päiväkotiryhmät ja moni lapsi tarvitsee yksilöllistä tukea. Esimerkiksi näitä asioista tulisi ottaa huomioon päätöksiä tehtäessä. Näin voimme puuttua mahdollisiin ongelmiin ajoissa. Lapsille tulee luoda hyvät puitteet kasvaa ja kehittyä.

På svenska:

Jag är 36 år, förtroendeman och sakkunnig inom servicebranchen. Jag bor i Sundsberg med min sambo och våra två barn. Min familj är tvåspråkig och barnen är i svenskspråkigt daghem.

Vi har bott i Sundsberg över sex år och våra barn är födda här. Jag har varit vårdledig med båda barnen sammanlagt två år och under den tiden lärt mig värdesätta kvalitativ basservice. Nu är jag i arbetslivet och som arbetande förälder har jag allt mer insett hur viktigt det är med flexibel och fungerande basservice.

Min målsättning som kommunalpolitiker är att främja lönetagarnas och barnfamiljernas ställning. Som kommunens beslutsfattare vill jag arbeta för rättvisa och jämlika förutsättningar för barnfamiljer. Barn har olika utgångslägen, familjer har olika färdigheter och alla familjer har sin egen unika situation. Många barnfamiljer gynnas av flexiblare öppethållningstider för daghem och rådgivning samt mångsidig och fungerande kollektivtrafik.

Skolornas och daghemmens personal bör ha tillräckliga resurser och färdigheter att uppmärksamma varje barns behov. Det finns barn som har svårigheter i stora grupper och barn som behöver individuellt stöd. Detta är exempel på saker som bör beaktas i beslutsfattandet. Kommunen bör göra beslut som förebygger problem i barnfamiljer och stöder alla barns rätt till en trygg och jämlik barndom.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, kunnallisvaalit, ehdokas, Sundsberg, tvåspråkig, kaksikielinen, Kirkkonummi, perhe, lapset, palkansaajat, lapsiperhe, luottamusmies

Ehdokasesittely: Kaj Nurmi

Maanantai 27.3.2017 klo 20:37 - Kaj Nurmi

Nurmi_Kaj84x104.jpgKAJ ” KAJTSU” NURMI

Född i Helsingfors under krigstid 1941 och firade en liten stund av min barndom i Småland som krigsbarn. Efter detta flyttade vi till Kilo, Esbo var jag blev vuxen samt merkonom. Handboll, musik och frivilliga brandkåren tog nog ganska mycket tid. Till slut blev det brandkåren och räddningsverket som blev mitt yrke. Under de hårda tiderna på 60-70-talet jobbade jag som brandman och studerade i Esbo. Då blev jag också intagen i politik. Och det var just Socialdemokratin som kallade mig och just trygghet i livets olika fas.

Livet tog mig vidare via Lieksa stadens brandchefspost till Kyrkslätt 1980. Oljekatastrof vid Porkala udde samt branden av Varuboden mitt i byn väckte mig – hur kan vi försvara miljön och naturen till nästa generationer och hur kan vi trygga våra innevånarnas hem och utveckla Kyrkslätt.

Idag bor jag i Vols, helt mitt i skogen, med min fru och i närheten finns tusentals fåglar, några älgar, lodjur, mårdhund och hjort. Jag har två barn och fem barnbarn. Livet rullar vidare med hjälp av goda kompisar och grannar. Jag har varit med i föreningsliv så länge jag kommer ihåg och i dagens läge Vohlsnejdens ungdomsförening sitter nära mitt hjärta samt socialdemokratiska föreningsliv.

Den stora kampen efter kommunalvalet kommer att vara SOTE-förnyelsen. Kärnfrågan är att hur vi kan  kämpa för rättvisa möjligheter i olika ställen samt förmånligt hälso- och socialservicen. Vi kan inte enbart tänka att den privata hälsovårdssektorn är bättre, snabbare och billigare. Vi måste fundera också att vem som äger de största hälsovårdsföretag och till vilket land är våra skattepengar på väg.


KAJ ” KAJTSU” NURMI

Synnyin Helsingissä sotavuonna 1941 ja lapsuudestani osa kului sotalapsena Smålandissa. Perheeni muutti tämän jälkeen Kiloon, Espooseen, jossa vartuin aikuiseksi ja valmistuin merkonomisi. Käsipallo, musiikki ja vapaaehtoinen palokunta vei ajastani suurimman osan, ja lopulta palo- ja pelastustoimi antoi minulle ammatin. Kovina aikoina 60-70-luvuilla tein töitä palomiehenä ja opiskelin Espoossa. Juuri tällöin koin kipinän politiikkaan, ja sosialidemokratiaan. Koin, että turva elämän jokaisessa vaiheessa oli minulle tärkeä sanoma.

Elämä kuljetti minut Lieksan palopäällikön paikalta Kirkkonummelle 1980. Porkkalan niemen öljykatastrofi ja keskustan Varubodenin palo herätti minut: kuinka voimme suojella ympäristöämme ja luontoa tuleville sukupolville ja miten voimme turvata asukkaillemme turvallisen ja kehittyvän kunnan.

Nyt asun vaimoni kanssa Volsissa, aivan metsässä, tuhansien pikkulintujen, hirvien, supikoirien ja peurojen ympäröimänä. Minulla on kaksi lasta ja viisi lastenlasta. Elämä kulkee eteenpäin hyvien ystävien ja naapureiden tukemana. Olen ollut yhdistyselämässä mukana niin kauan kuin muistan ja tällä hetkellä Volsinseudun nuorisoyhdistys samoin demariyhdistys on minua lähellä.

Kunnallisvaalien jälkeen alkaa suuri taistelu SOTE-uudistukseen liittyen. Ydinkysymys on, miten turvaamme oikeudenmukaiset ja tasa-arvoiset palvelut jokaiselle laadukkaasti ja tehokkaasti. On hyvä miettiä, kuka omistaa suuret, yksityiset terveyspalveluja tuottavat yritykset ja mihin maahan verorahamme uivat.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hälso- och socialservice, miljö, kommunalval, kandidat, svenskspråkig, Vols, Kyrkslätt, Kirkkonummi, ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, ympäristö, terveys- ja sosiaalipalvelut

Ehdokasesittely: Ari Harinen

Sunnuntai 26.3.2017 klo 23:55 - Ari Harinen

Harinen_Ari84x104.jpgARI HARINEN


-kunnanhallituksen 1.vpj

-konsernijaoksen pj

-kunnanvaltuutettu

-Kirkkonummen vuokra-asunnot Oy:n hallituksen pj

-Kirkkonummen nuoriso-asunnot ry:n pj

-Pilvijärven pienkiinteistöyhdistyksen pj

-kirkkovaltuuston jäsen


Olen 57-vuotias sosiaalialan (perhekoti) yrittäjä Mattbystä. Politiikassa mukana jo kouluvuosista lähtien. Olen toiminut kahden kansanedustajan avustajana ja työskennellyt myös avustustehtävissä EU-parlamentissa. Mukana useissa EU:n ilmastonsuojelu ja energiatehokkuus ohjelmissa ja projekteissa. Kirkkonummen päätöksentossa olen ollut mukana v. -96 lähtien, joten kokemusta ja tietoa tämän kunnan asioista minulta löytyy.


PÄÄTÖKSENTEKO ON HUOLENPITOA HUOMISESTA

-Seuraavalla vaalikaudella on huolehdittava siitä, että tasa-arvoiset terveyspalvelut säilyvät Kirkkonummella lähipalveluina. Päivystyspalvelut säilytettävä kunnassa.

-Ikäihmisten palveluita on kehitettävä laitoshoidon sekä kotihoidon puolella, ja palvelut on saatava Kirkkonummelta.

-Kohtuuhintaisten esteettömien vuokra-asuntojen rakentamista on lisättävä huomattavasti.

-Kunnan kiinteistöt: koulut, päiväkodit, kunnantalo…  On korjattava home- ja muista vaurioista välittömästi etteivät toimi terveyshaittana. Tämä luo pohjan myös hyvän ja osaavan henkilökunnan hyvinvoinnille.

-Kuntalaisten liikuntamahdollisuuksien parantamisesta on pidettävä kiinni myös seuraavalla vaalikaudella. Ulkoilualueet, asukaspuistot ja ympäristön siisteys ovat osa viihtyisää Kirkkonummea.


HYVÄLLÄ YHTEISTYÖLLÄ TÄMÄ KAIKKI ON SAAVUTETTAVISSA

Ota yhteyttä rohkeasti  

ari.harinen(ät)kolumbus.fi

p.0503076333

1 kommentti . Avainsanat: ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, yrittäjä, Mattby, Kirkkonummi, kunnanvaltuutettu, palvelut, terveyspalvelut, kiinteistönhuolto, kohtuuhintaiset vuokra-asunnot, kunnan kiinteistöt, liikuntamahdollisuus

Ehdokasesittely: Pirkko Lehtinen

Keskiviikko 22.3.2017 klo 11:23 - Pirkko Lehtinen

Lehtinen_Pirkko_84x104_300dpi.jpgMIKSI MUKAAN?


Siinä kysymys, minkä tein itselleni pohtiessani mahdollista kuntavaaliehdokkuutta.


Ensinnäkin siksi, että haluan osaltani ja omasta arvomaailmastani katsoen vaikuttaa kotikuntani kehittämiseen ja kuntalaisten palveluihin.

En ole paljasjalkainen kirkkonummelainen, mutta elämästäni pisimmän ajan olen elänyt täällä ja täällä on tyttäremme syntynyt ja käynyt koulunsa. Valitettavasti opiskelu, työ ja perhe on vienyt hänet Tampereen seudulle. Me mieheni kanssa olemme kuitenkin tiukasti juurtuneet tänne ja koemme itsemme aidosti kirkkonummelaisiksi.


Syynä mukaan lähtöön on myös vankka ja monipuolinen kokemukseni kunnallispolitiikasta.  Minulla on paljon osaamista ennestään ja sen lisäksi uteliaisuutta ja halua oppia uutta. Koen olevani elinikäinen oppija ja toivon, että voin käyttää sekä vanhaa että uutta osaamistani yhteisten asioidemme hoitamiseen.


Uskon myös itsestäni löytyvän riittävästi yhteistyökykyä. Tiedostan vahvasti, että kukaan kunnanvaltuutetuista ei voi yksin päättää asioista. Onneksi niin, onneksi demokratia toimii ja enemmistö ratkaisee. Tosin voi olla niinkin, että joskus enemmistö on väärässä. Sen vuoksi toivon, että saamme uuteen valtuustoon sellaisen enemmistön, joka tekee mahdollisimman hyviä ja oikeudenmukaisia päätöksiä.


Minulle tärkeitä arvoja ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Ne eivät saa jäädä vain sanoiksi. Kaikkia päätöksiä on arvioitava niiden pohjalta.


Olen ehdottomasti sitä mieltä, että valtuustoon tarvitaan päättäjiksi monenlaisia ihmisiä: miehiä ja naisia, nuoria ja vanhoja, uusia untuvikkoja ja vanhoja konkareita jne, siis koko väestön kirjoa vastaava kooste.


Valtuustoon ei pääse vähin äänin.Toivon niin omasta puolestani kuin kuntademokratian puolesta, että kuntavaalit saavat ihmiset äänestämään. Pakkohan se ei ole mutta arvokas oikeus. Maailman meno on häkellyttävää, ajoin jopa pelottavaa. Koko maailman kehitykseen voimme vaikutta vain vähän, mutta oman kuntamme tulevaisuuden rakentamiseen meillä on mahdollisuus vaikuttaa ja yksi tapa on äänestäminen.


Suomi täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus valtiollisissa vaaleissa saatiin Suomessa ensimmäisenä maailmassa vuonna 1906 ja sen mukaiset ensimmäiset eduskuntavaalit pidettiin maaliskuussa 1907 eli 110 vuotta sitten. Ensimmäiset yleisellä äänioikeudella valitut valtuustot valittiin vasta vuonna 1920. Äänestäjinä olemme tasa-arvoisessa asemassa, jokaisella yksi ääni. Älä panttaa ääntäsi, käytä sitä!Pirkko Lehtinen

nykyisen kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen jäsen

kunnallisvaaliehdokas nro 27

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kirkkonummi, ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, kunnanvaltuutettu, yhteistyö, oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, Suomi 100 vuotta

Ehdokasesittely: Teppo Suontakanen

Perjantai 17.3.2017 klo 15:08 - Teppo Suontakanen

Suontakanen_Teppo84x104.jpgOlen kolmekymppinen taloushallinnon ammattilainen, joka työskentelee Helsingissä talouspäällikön tittelillä. Kirkkonummelle muutin 2015 Lindaliin ja ihastuin pysyvästi tähän kauniiseen kuntaan. Kirkkonummella on kaikkea: historiaa, kaunista luontoa, palveluita sekä hyviä kulkuyhteyksiä. Haluankin nyt asettaa itseni Kirkkonummen ja kirkkonummelaisten käytettäväksi seuraavaksi neljäksi vuodeksi, kun kunnan yhteisiä asioita hoidetaan.

Vähän itsestäni: olen koulutustaustaltani liiketalouden tradenomi (Haaga-Helian kasvatteja) ja ennen Kirkkonummelle muuttoa olin asunut koko elämäni Helsingissä. Työn lisäksi elämääni tuo tekemistä ja merkitystä rakas kihlattuni sekä yhteinen kissamme Panda ja vapaa-aikaani vietän avoimen yliopiston opintojen, lukemisen, historian, kuntoilun sekä politiikan seurannan parissa. Käyn usein sään niin salliessa pitkillä lenkeillä tai kävelyillä Lindalissa ja muualla Kirkkonummella ja tutustun yhä paremmin uuteen kotikuntaani. Tulevaisuuden suunnitelmissani on Kirkkonummen kansalaisopiston palveluiden hyödyntäminen sekä osallistuminen Kirkkonummen kulttuurielämään.

En ole erityisen kauan tosiaan ehtinyt Kirkkonummella asua, mutta uskon, että tämä vika korjaantuu tulevien vuosien aikana: kuntamme on hyvä paikka asua ja olla, miksi siis täältä lähtisin? Ja koska Kirkkonummi on niin hyvä paikka asua ja olla, se täytyy pitää sellaisena. Olen lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin pitääkseni huolta Kirkkonummesta ja varmistaakseni, että vielä neljän vuoden päästä voi tätä kuntaa kuvailla näillä sanoin.

Teemoinani näissä vaaleissa ovat nuoriso, kulttuuri ja yhteisö. Liian usein me unohdamme nuorten äänen: se ei ole pahansuopuutta tai ilkeyttä, mutta olen itsekin törmännyt siihen ajatusmalliin, jossa nuorille tarjotaan samoja ratkaisuja kuin on tarjottu jo vuosikymmeniä eikä heidän mielipiteitään, toiveitaan tai halujaan oteta huomioon tai tosissaan. Tämä ei suinkaan opeta nuoria arvostamaan yhteisiä asioita tai yhteiskuntaamme, se vain vieraannuttaa heitä siitä ja saa heidät kyynisiksi. Etenkin alle 18-vuotiaat ovat tässä kovilla, koska heillä ei ole vaaleissakaan äänioikeutta. Siksi meidän, joilla äänioikeus on, tulee pitää heidän puoliaan ja kohdata heidät kanssaihmisinä ja varmistaa, että heillä on mahdollisuus pärjätä ja menestyä elämässä.

Kulttuuri on kiistaton osa ihmiselämää. On helppo esittää kovaa ja aliarvioida tai ylenkatsoa kulttuurin merkitystä sekä tärkeyttä, mutta vain harva tajuaa, miten merkittävä ja laaja asia kulttuuri on. Kulttuuri on kaikkialla: kirkossa, työväentalolla, elokuvateatterissa, nuorisotiloissa, koulussa, opinnoissa ja varuskunnassa. Taloudellisia päätöksiä tehdessä me emme saa nähdä kulttuuria pelkästään menoeränä tai jonkinlaisena helppona säästökohteena: juuri kulttuuri määrittelee sen, mitä ja keitä me olemme. Opiskelu ja opinnot ovat osa kulttuuria, samoin vapaa-ajan harrastukset kuin yhteinen identiteettimme suomalaisina sekä kirkkonummelaisina. Kirkkonummi on ollut jo pitkään monikulttuurillinen kunta, jossa suomen- ja ruotsinkieliset ovat voineet elää sulassa sovussa ja tasa-arvoisina keskenään: pidetään Kirkkonummi yhä sellaisena paikkana ja panostetaan kulttuuriin, ettemme unohda juuriamme tai tulevaisuuttamme.

Tästä pääsenkin viimeisen teemaani, yhteisöön. Kirkkonummi on minun silmissäni elinvoimainen, avoin ja toimiva yhteisö, joka rohkaisee jäseniään sekä haluaa pitää heistä huolta. Kirkkonummen yhteisön vahvuus tulee siitä, että kaikista pidetään huolta ja kaikki saavat mahdollisuuden elää omaa elämäänsä. Juuri tällaisesta positiivisesta yhteisöllisyydestä minä pidän ja haluan pitää siitä kiinni. Vaikeiden taloudellisten tilanteiden aikana yhteisöllisyys on helppo myrkyttää ja eriarvoisuus voi helposti päästä kasvamaan – tämä tulee torjua. Yhteisö pitää huolta omistaan, olivatpa nuoria tai vanhoja, vahvoja tai heikkoja.

Lupaan työskennellä hartiavoimin näiden tavoitteiden – nuorten kuuleminen sekä heidän huomioimisensa, kulttuurin tukeminen sekä suosiminen ja positiivisen yhteisön sekä yhteisöllisyyden ylläpitäminen – puolesta ja siksi toivonkin, että muistatte vaalinumero 37 näissä vaaleissa. Päätän tämän esittelyni omaan vaalilauseeseeni: Tunteella ja järjellä yhteisen Kirkkonummen hyväksi!

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, Lindal, kulttuuri, talous, yhteisö, Kirkkonummi, nuoriso

Ehdokasesittely: Johanna Fleming

Perjantai 17.3.2017 klo 10:02 - Johanna Fleming

Fleming_Johanna84x104.jpgOlen 45-vuotias ja asun Heikkilässä mieheni ja 14-vuotiaan poikani kanssa. Kirkkonummelle olen muuttanut ensimmäisen kerran jo vuonna 1977. Tääällä olen kasvanut ja käynyt kouluni. 90- luvun alussa lähdin maailmalle ja sieltä palattuani lähdin opiskelemaan  ensin Turkuun ja sitten Helsinkiin ja toimin aktiivisesti opiskelijajärjestöissä. Välillä poikkesin myös Espooseen useammaksi vuodeksi.  v. 2006 palasin takaisin Kirkkonummelle, koska koin Kirkkonummen turvallisena ja hyvänä kasvuympäristönä pojalleni.

14 vuotta olen työskennelyt erityisopettajana. Suurimman osan ajasta olen toiminut Espoossa mutta välillä kolme vuotta myös Kirkkonummella. Erityisopettajana olen kokenut hyvinkin läheltä nuorten ja heidän perheidensä välillä rankankin arjen yhä eriarvoistuvammassa yhteiskunnassamme. Päiväkodit ja koulut tarvitsevat kipeästi lisää resursseja mahdollistaakseen jokaiselle lapselle ja nuorelle sen opetuksellisen ja kasvatuksellisen tuen, jonka jokainen heistä tarvitsee ja ansaitsee.  Samalla tuemme näin perheiden hyvinvointia parhaalla mahdollisella tavalla. On lisäksi huolehdittava siitä, että päiväkotien ja oppilaitosten sisäilmaongelmat ratkaistaan mahdollisimman pian.Tärkeää on myös panostaa siihen, että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastaa.

Haluaisin, että Kirkkonummi säilyisi meidän kaikkien Kirkkonummena. On tärkeää että sekä yhteiskunta me ihmiset yhteisönä tuemme toisiamme ja autamme niitä jotka apua ja tukea tarvitsevat. Ketään ei saa jättää yksin. Myös Kirkkonummella on yhä enemmän vanhuksia ja on varmistettava se, että heidät huomioidaan palveluja ja asumista suunniteltaessa.

Kotouttamispalveluihin täytyy panostaa ja ohjauspalvelut toimivat parhaiten silloin kuin niissä huomioidaan maahanmuuttajien yksilölliset tarpeet ja vahvuudet. Paras edellytys työllistymiselle ja oman paikan löytymiselle uudessa kotimaassa on riittävä tuki ja hyvä kielenopetus heti alussa.

Kunnallispolitiikka on minulle uutta, mutta luottamustoimista minulla on monipuolista kokemusta. Toimin tällä hetkellä Länsi-Uudenmaan Osuuspankin edustajistossa, työpaikkani OAJ:n yhteyshenkilönä, taloyhtön hallituksessa ja poikani koulun vanhempainyhdistyksessä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, ehdokas, Heikkilä, kunnallisvaalit, koulutus, päivähoito, luottamustoimi

Ehdokasesittely: Tero Suominen

Tiistai 14.3.2017 klo 19:20 - Tero Suominen

Suominen_Tero84x104.jpgOlen 51-vuotias vuodesta 1968 asti Kirkkonummella asunut mies.Perheeseeni kuuluu vaimo ja neljä aikuista lasta ja kolme lastenlasta.

Työskentelen Prysmian Finland Oy:ssä Pikkalassa kaapelitehtaalla. Toimin varapääluottamusmiehenä tehtaalla,jossa olen ollut 30 vuotta. Työpaikan kautta olen ollut pitkään ammattiliiton aktiivina.

Vapaa-aikani kuluu mökkeillessä perheen sekä ystävien kanssa.

Kunnalispolitiikassa olen nyt ollut ensimmäisen kauden mukana kunnanvaltuutettuna sekä perusturvalautakunnan varsinaisena jäsenenä ja kunnanhallituksen varajäsenenä.

Pidän tärkeänä että sosiaali-ja terveyspalvelut pitää olla kaikille yhdenvertaiset.

Inhimillisyyttä, turvaa ja laatua.

Kaikkien kuntalaisten hyvinvoinnista on pidettävä huolta ja kaikkien ikäryhmien ääntä on kuultava.

Jokaisella kuntalaisella iästä riippumatta on oltava mahdollisuus harrastaa liikuntaa.

Kirkkonummella tarvitaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja, jossa on huomioitava vanheneva väestö joilla on palvelutarpeet erilaiset.

Hyvinvoivassa kunnassa työhyvinvoinnista on huolehdittava. Henkilöstöä on kuultava ja panostettava ennaltaehkäisyyteen ja työssäjaksamiseen.

MEIDÄN KAIKKIEN KUNTA

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, ehdokas, kunnallisvaalit, ay-aktiivi, kunnanvaltuutettu, lautakuntatyöskentely, inhimillisyys, turva, laatu, kohtuuhintainen vuokra-asuminen, työhyvinvointi

Ehdokasesittely: Merja Reijonen

Tiistai 14.3.2017 klo 19:17 - Merja Reijonen

Reijonen_Merja84x104.jpgTyöskentelen tällä hetkellä osin Metropolia Ammattikorkeakoulun yliopettajana ja osin omassa yrityksessäni Helsingin Kaartinkaupungissa. Koulutukseltani olen valtiotieteiden tohtori ja vaativan  erityistason traumapsykoterapeutti. Minulla on laaja kokemus sekä sosiaali- ja terveysalalta että koulutuksen alueelta. Olen myös terveysalan yrittäjä.


Olen asunut Veikkolassa 15 kuukautta. Muutimme Kirkkonummelle Helsingin Arabianrannasta. Muutimme, koska halusimme rauhallisempaan ja enemmän luonnonrytmiin perustuvaan elinympäristöön. Viihdyn Veikkolassa, Lamminjärven rannalla, erinomaisesti mieheni ja kahden brittikissan kanssa.


Ajattelen, että juuri nyt päättäjiltä vaaditaan ihmisten arjen ymmärtämistä, kykyä hahmottaa tulevaisuutta ja luoda verkostoja sekä erityisesti ymmärrystä kysyä oikeita kysymyksiä.


Haluan  vaikuttaa siihen, miten turvallinen, toimiva, yhdenvertainen ja erityinen tulevaisuuden Kirkkonummi ja Veikkola ovat  asuinympäristöinä ja yhteisöinä.

1 kommentti . Avainsanat: ehdokas, kuntavaalit, kunnallisvaalit, opettaja, koulutus, sosiaali- ja terveysala, yrittäjä, yrittäjyys, Kirkkonummi, Veikkola, arki, verkostot, turvallisuus

Lisää kirjoituksia


Uutiset

Kuntavaalit 2017 lopputulos (24.04.2017)
Vuoden 2017 kuntavaalien varsinainen vaalipäivä oli 9.4. ja Kirkkonummen SDP sai 2 568 ääntä! Kiitos kaikille äänestäjille luottamuksesta! Jatkamme työtämme yhteisen..

06.04.2017 8:00  Ennakkoäänestysmäärät
09.03.2017  Kirkkonummen SDP:n ehdokkaat 2017
22.12.2016  Ryhmäpuheenvuoro 2017 talousarvioistaView My Stats var pageTracker=_gat._getTracker("UA-7587965-1"); pageTracker._trackPageview("/1087570170/goal"); }catch(err){}